free amp template

ERASMUS+ KA101

Educație școlară - mobilități de formare pentru personal didactic.

ETAPELE PROIECTULUI

Informarea și consilierea candidaților

Sunt desfășurate activități de promovare a ofertei de formare, de informare, consiliere pentru participanți și de evaluare 

Pregătirea participanților pentru mobilitate

Activități de pregătire lingvistică, de pedagogie a stagiului de formare și culturală cu beneficiarii stagiilor de formare.

Stagii de mobilitate

Participarea beneficiarilor la stagiile de mobilitate oferite prin programul Erasmus+

Transferul cunoștințelor 

Activitățile de transfer de cunoștințe desfășurate de participanții la stagiile de formare după întoarcerea din mobilitate.

Prezentarea proiectului Let`s ICT!

Proiectul Let`s ICT! (Let`s Improve Our Creative Teaching) îşi propune să determine o schimbare evidentă şi graduală în practica didactică din Liceul `Vasile Conta` în vederea modernizării educației și centrării acesteia pe formarea de competenţe europene la elevii noştri prin promovarea gândirii critice şi a învățării conștiente. Proiectul îşi propune să determine o implicare în actul didactic a noilor tehnologii, a noilor metode active precum şi a noilor strategii de educaţie conform cărora competențele elevilor pot fi formate si cu ajutorul instrumentelor e-learning. Proiectul pune de acord disponibilitatea profesorilor noştri de a se forma cu nevoile lor de formare profesională şi personală şi cu nevoile liceului nostru, astfel încât participarea angajaţilor la asemenea cursuri să aibă cel mai ridicat impact. 

În cadrul proiectului, un număr de 16 cadre didactice vor beneficia de cursuri de formare cu durată de una sau două săptămâni, organizate de furnizori de formare de renume din Malta, Italia și Republica Cehă. 
Proiectul vizează o serie largă de competențe ale profesorilor şi ale angajaţilor noştri: utilizarea noilor tehnologii (de creare de soft educațional, creare teste cu feed-back rapid, prezentare media a informației curriculare, pagini de site, etc, utilizarea platformelor e-learning, etc.), utilizarea metodelor active, formale şi non-formale, formarea competențelor de management al proiectelor, limba engleza atât pt. profesorii de specialitate cat si pentru profesori din alte arii curriculare, antreprenoriat si leadership. Vizăm formarea şi ameliorarea competenţelor lingvistice, de dialog cultural precum şi actualizarea cunoștințelor de civilizație europeană ale profesorilor. 
De asemenea dorim sa venim in sprijinul diriginților prin echiparea cu o serie de competente de orientare in cariera/consiliere si prin crearea unui modul online pe care acestia sa il poata utiliza in cadrul orelor de consiliere si orientare in vederea creșterii șanselor de integrare pe piața muncii ale elevilor.

Intenționăm să formăm în cazul părinților o deschidere spre o educaţie activă şi axată pe competenţe precum şi un dialog autentic între liceu şi familiile liceenilor noștri. Plus valoarea principală a proiectului va fi conferită atât de realizarea unei colecții de materiale didactice noi, realizate conform unor standarde calitative europene, mereu actualizată, cât şi de folosirea constantă şi generalizată a noilor practici educaționale în liceul nostru. Participarea la cursuri a angajaţilor va determina modernizarea stilului educațional şi a perspectivei lor asupra rolului şi formelor educației într-o societate mereu în schimbare.


Prezentare cursuri de formare propuse

Empowerment in ICT Tools

ETI Malta

Participanții vor dobândi cunoștințe/competente privind: CMC: Computer Mediated Communication, Podcasting, Instrumente de înregistrare audio (pe care le vor putea utiliza în echipă cu profesorii de limbă engleză pentru a crea materiale interactive elearning), webdesign, bloguri, slideshow-uri animate, crearea de teste, quizz-uri, gap-fill și alte tipuri de exercitii interactive, RSS, realizare videoclipuri și subtitrari, crearea unui avatar animat.

Learn how to create an e-learning platform and a website in one week

IFOM and YouNet

Competentele participanților la aceasta activitate vor fi axate pe configurarea unui spațiu elearning/designul structurii unui website, competențele fiind complementare. Beneficiarii vor dobândi competențe cu privire la: networking, website, structurare, adăugare elemente video, galerii foto, chestionare, teste, formuri; utilizarea unui sistem e-learning open source, Edmondo sau Moodle la alegere. Ei vor fi configura spațiul de lucru, conturile utilizatorilor, vor crea și utiliza template-uri pt. activități, instrumentele statistice pt. a evalua progresul, optimizarea pentru utilizarea pe device-uri mobile (Moodle Mobile);

Methodology Revisited, Revitalised, Renergised-Language Teaching Methodology

ETI Malta

Fiind un curs dedicat profesorilor de limba engleză predată ca limbă străină, participanții își vor îmbunătăți cunoștințele de metodologie și își vor reactualiza competențele lingvistice. Participanții vor dobândi/își vor îmbunătăți cunoștințele/competențele cu privire la: Task-based learning, story telling, tehnici de motivare a elevilor, dezvoltarea limbajului, utilizarea elementelor de engleză colocvială/idiomatică, învățarea prin cântece, utilizarea umorului, cuvinte încrucișate, bloguri, wiki, utilizarea tablei interactive, corectarea erorilor, exerciții de pronunție, evaluare și feedback;

English for educators and administrative staff

 ITC international

În urma participării la acest curs beneficiarii își vor putea reactualiza cunoștințele de limbă și vor realiza trecerea de la nivelul începător la cel independent. Vor fi capabili să înțeleagă enunțuri de relevanță imediată, să interacționeze în mod fluent într-o conversație pe subiecte familiare, să realizeze descrieri etc. Vor dobândi cunoștințe cu privire la elementele de gramatică de bază, precum timpuri verbale, acorduri, adverbe, grade de comparație. Toate acestea se vor materializa într-o capacitate îmbunătățita de a utiliza internetul, instrumentele ICT și de implicare în activități internaționale viitoare.

Teaching entrepreneurship and leadership at school

IFOM and YouNet

Profesorii vor dobândi cunoștințe cu privire la terminologia specifica leadership-ului și antreprenorialului (start-up, incubator, fab-lab, business models), jargon specific, activități practice stimulante pe care le vor putea aplica la clasă: modelul CANVAS, activități pt. creșterea asertivității și stimei de sine a elevilor, proiecte interactive si jocuri didactice ”the 10 $ interactive project”, ”the B2B speed-marketing activity”, ”the world café method”.

Career Consultancy in Schools

Eprojectconsult

Participanții vor dobândi cunoștințele necesare pt. a putea pregăti elevii pentru găsirea unui loc de muncă, elaborarea unui CV competitiv, conceperea de teste pentru orientarea profesională.How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and staff

IFOM and YouNet

Echipa va dobândi cunoștințe de Project management necesare implementării de proiect de calitate, legate de aspecte precum conceperea unui EDP, project life cycle, metode precum arborele problemelor/soluții și dezvoltarea de obiective, elemente management financiar, al calității, evaluare. Toți participanții își vor îmbunătăți competentele lingvistice, inter-culturale, nivelul motivației și încrederii în sine, autonomia.

INFORMAȚII SELECȚIE

Informatii referitoare la accesarea stagiilor de formare propuse în acest proiect 

Impactul asteptat

Asupra participanților:
- îmbunătățirea competentelor lingvistice, inter-culturale și de specialitate ale participanților;
- creșterea satisfacției profesionale și personale, îmbunătățirea motivației și a încrederii in propriile forte;
- schimbarea unor mentalități in sensul deschiderii față de nou și schimbare;
- creșterea atractivității orelor de curs susținute de către cadrele didactice beneficiare, și implicit creșterea popularității acestora în rândul elevilor;
- pe termen scurt, elevii de clasele XI-XII vor dobândi cunoștințe cu privire la cele mai bune metode de pregătire pt. integrarea pe piața muncii, antreprenoriat și leadership;

Impactul asupra instituției:
- îmbunătățirea vizibilității si îmbunătățirea reputației instruitei la nivel local si online; participanții la cursurile ICT vor putea îmbunătăți site-ul instituției și se vor ocupa de prezența și vizibilitatea online a acesteia, inclusiv pe rețelele profesionale si eTwinning.
- celelalte cadre didactice vor beneficia în mod gratuit de resursele educaționale dezvoltate de colegii participanți; orice diriginte va putea utiliza modului online de orientare profesionala in cadrul orelor de consiliere și orientare;
-instituția va fi capabilă să dezvolte o strategie de dezvoltare organizațională și asigurare a calității pe termen lung, care să asigure creșterea semnificativă a calității serviciilor oferite și implicit a atractivității;

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Tab heading 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.